Zdjęcia

„Jestem bezdomny. Dlaczego? Powiedzieć Pani szczerze? Powiem szczerze. Ojciec... ojciec ma osiemdziesiąt pięć lat. Pozwolił się siostrzeńcowi wprowadzić z żoną i dwojgiem dzieci. Konflikty między nami wyszły. Piwa nie było wolno w domu wypić, po prostu nie wolno było w naszym pokoju zapalić nawet. Bo mielimy dwa pokoje z ojcem na dole, on miał całą górę. I tak się stało. No i to już trzy lata trwa...”

Related projects